Tarihçe

Gelişimsel Pediatri'nin ve Gelişimsel Pediatri Derneğinin Tarihçesi

     Tıp alanında birçok ana ve yan dalların kurulması az sayıda merkezin ve öğretim üyesinin öncülüğü ile başlamıştır. Ülkemizde ilk Gelişimsel Pediatri Ünitesi’nin çekirdeği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ında 1995 yılında atılmış, 2000 yılında kurulmuştur. Bu kurumda Amerika Birleşik Devletleri Yale Üniversitesi’nde 1991–1995 yılları arasında yan dal eğitimini alan, ardından öğretim üyesi olarak çalışan, alanda uluslararası danışman niteliği ve uzman yetiştirme yetkinliğini taşıyan bir öğretim üyesi Prof. Dr. İlgi Ertem bulunmaktadır. Gelişimsel Pediatri’ nin yan dal uzmanlık eğitimi olmaması nedeniyle, Ankara Üniversitesi’nde iki yıllık Gelişimsel Pediatri Yüksek Lisans (Master) Programı geliştirilmiştir. Ülkemizde yüksek lisans eğitimi ya da projelerin desteğiyle yapılan geniş kapsamlı kurslar sonrasında Gelişimsel Pediatri alanında eğitilen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları Üniversiteler ve T.C. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde Gelişimsel Pediatri Ünitelerini kurarak hizmete başlamışlardır.
     Ülkemizde Gelişimsel Pediatri alanındaki bu gelişmeler sonrasında bu alanda hizmet veren hekim ve hekim dışı çalışanları bir dernek altında toplamak ihtiyacı doğmuş ve derneğimiz Ankara’ da kurulmuştur.