Merhaba

     Gelişimsel Pediatri, pediatri, gelişimsel psikoloji, nörogelişim bilimlerinin öğretilerinden aydınlanan, çocukların biyolojik yapılarını, düşünme yetilerini, hareketlerini, duyularını, duygularını, aileleri ve toplum ile ilişkilerini, çocuğun bütününü oluşturan bağlantıları kuramsal olarak anlamayı ve bu bilginin çocuk sağlığı ve hastalıkları bilimi içinde üretilmesini ve uygulamalara doğrudan yansımasını amaçlayan pediatri bilim alanıdır.
      
     Gelişimsel Pediatri Derneği, Gelişimsel Pediatri bilimini geliştirmek, bu bilim alanında araştırmalar yapmak, alandaki  gelişmeleri izlemek, tartışmak, topluma kazandırmak, ilgili politikalar ve hizmetler oluşturan kişi ve kuruluşlara aktarmak, eğitim vermek, yayınlar yapmak, bu konulardaki çalışmaları değerlendirmek ve desteklemek amacı ile kurulmuştur.

1. Uluslararası Gelişimsel Pediatri Kongresi   2. Ulusal Gelişimsel Pediatri Kongresi>>>" >>>

Bizden Haberler21 Kasım 2019 Perşembe

Makaleler